1922-1958 г.

 

Периодът 1922-1958 г. е началният в развитието на баскетбола в Самоков. В годините до 1930 (когато Американският колеж се премества в София) редовно се организират междукласни първенства. Сформиран е представителен отбор на училището, който през 1926 г. участвува в провеждането на първата междуградска среща в България - със "Славия" - София, завършила с минимален успех за софиянци - 16:14. Като основоположници на баскетбола в Самоков през 20-те години ще оставят имената си В. Калайджиев, Вл. Панов, Л. Ксенофонтов, Кр. Константинов, М. Бендерлиев, Вера Ганчева, Минка Гърдева, Сия Джангова, Василка Копчева, Гюзела Хаимова.

Постепенно "новият американски спорт" започва да се практикува и в други училища на града, най-вече в Гимназията, провеждат се вътрешноучилищни и градски първенства.