Фактури

Baustelle-Hammer

 

Предпечат, печат, номериране и подвързване на кочани фактур от химизирана (индигирана) хартия с размери: А5, А4, и междинен формат.
                 А5 - (печат на 1бр. кочан, номериране, и подвързване)
                 А4 - (печат на 1бр. кочан, номериране, и подвързване)
  Междинен - (печат на 1бр. кочан, номериране, и подвързване)