Пътни листа и други

 

Baustelle-Hammer

Пътни листа на кочани, вестникарска хартия, офсет

и химизирана хартия.

       Размери: А4 - (1бр. кочан + номерация)