Допълнителни материали към исторята на гимназията

Първият гимназиален вестник

На 30 І 1930 г. излиза от печатницата на Ст. Баръмов първия брой на ученическия литературно – просветен вестник “ПЪРВИ СТЪПКИ”. Според издателите появата на ученическия печат не е случайно. “Той е едно малко но необходимо допълнение на онова, което трябва да знае ученикътъ като творчество и работа.” Ученическият вестник е призван да “ повдига учениковия стремеж към самодейностъ и с това да спомага за самообразованието и самовъзпитанието на младежите”.

На 3 ХІІ 1929 г. общо ученическо събрание “единодушно удобри почина за излизане на нашъ литературно-просветенъ вестникъ." Избран е и редакционен комитет в състав: Магдалина Натева, Георги Захариев и Владимир Симеонов.

В този брой са включени: “Коледа” – разказ от Петър Петров ученик от VІІ-а клас, стихове на Гео Бориков, страници от дневника на Иванка Чавдарова ученичка от ІV-в клас, “Туризмътъ и неговото значение”- редакционна статия, “Рефератътъ въ училището” – анализ на самоподготовката на ученика и стремежа му към усъвършенствуване от В. Сл. , училищна хроника. Отпечатани са и снимки по темата “Изъ Рила”.

Тези материали макар и по младежки наивни, разкриват ученическата душевност стремяща се към знание, красота и доброта.

 

Първият празник на гимназия “К Фотинов”.

Първият патронен празник на гимназия “К. Фотинов” е отпразнуван на 21 V 1909 г.

По “повелата” на параграф 54 от “Правилника за средните училища”, който гласи, че всяко учебно заведение си има, освен общобългарския празник Св. св. Кирил и Методий, свой годишен празник, “който се свързва по възможност съ споменъ за важни местни събития и заслужили дейци” се определя тази дата.

Това става на заседание на Учителския съвет от 18 ІV 1909 г. – протокол № 25. На него е обсъден въпроса за името на гимназията и е решено “в чест на почетния самоковецъ К Фотиновъ , основател на българския периодичен печатъ, тя да носи името: Самоковска мъжка гимназия “Константинъ Фотиновъ”, а 21 май - Св. Константин и Елена – да бъде патроненъ праздникъ на гимназията”.

Това решение на Учетелския съвет “благосклонно се утвърди от почитаемото Министерство на Народната Просвета съ заповедъ № 1220 отъ 30 ІV 1909, предписание № 4820”.

Първият годишен празник на гимназията “се отпразнува най-тържествено, блескаво и весело както от страна на учениците и учителите, тъй и от страна на всички будни, ученолюбиви жители на гр. Самоков”. “Подир обед учениците, придружени от военната музика и множество народ, заминаха за местностъта “Лъга”, дето до седем и половина се веселиха съ юнашки игри, пущане балони и хора.”

 

Хронология на училище "К. Фотинов" от създаването му.

1894/1895 г. ІІІ класно мъжко училище

1897/1898 г. ІV класно мъжко училище

1901/1902 г. ІV класно мъжко и девическо училище

1905/1906 г. V класно мъжко и ІV класно девическо училище

1907/1908 г. VІ класно мъжко и ІV класно девическо училище

1908/1909 г. Самоковска мъжка гимназия

1910/1911 г. Самоковска държавна мъжка гимназия

1920/1921 г. Самоковска държавна смесена гимназия

1921/1922 г. Самоковско държавно смесено педагогическо училище

1933/1934 г. Самоковска смесена гимназия

1934/1935 г. Самоковско средно реално училище

1936/1937 г. Самоковска непълна смесена гимназия

1938/1939 г. Самоковска смесена гимназия

1953/1954 г. Самоковска мъжка гимназия

1954/1955 г. Самоковска І смесена гимназия

1959/1960 г. Политехническа гимназия

1962/1963 г. Обединение на гимназиите - "К. Фотинов" и "Н. Вапцаров" в една под името ПГ "К. Фотинов"

1988/1989 г. Реална Гимназия

1999/2000 г. Профилирана гимназия

 

Кирил Славов

 

image001+

10 юли 1894 г. Честване на 50 годишнината на българската журналистика в Самоков. Присъстват: митрополит Доситей, министър д-р В. Радославов, проф. Марко Балабанов, проф. Иван Шишманов, Алеко Константинов и др.

 

joomlamodniyportal.ru

 

Обратно

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови