Село Маджаре

 

Предстоящи събития    Минали събития

 

Според преданието жителите му били 3-4 къщи маджари, които първоначално живели къде Татар - гичит (Татарски брод), но поради разбойничеството що вършили там, били заселени тук. Това нещо се съгласява с горецитирания документ, само че преданието поставя заселването на пленниците маджаре по-късно от онова на сърбите, пак разбира се в XVI век. На новите заселници маджаре била отстъпена мера от с. Мала църква и от с. Говедарци, което се пък компенсирало от Доспей махала. Така, границата между последните в двете села била реката Гърковица, а после станала Юрушка река. На1852 г. селото броило 17 къщи, на1873 г. 16 къщи с 69 мъжко население, на1900 г. 252 жители, на1910 г. - 303, на1920 г. - 363, на1926 г. - 453.

По-важни места в околностъта са: Окаден Камък, Айдар видня, Златкова утока и пр. Оброчища са: Светената вода, едно при Ивова река, друго при бързановите говедарници, при Белчиница и пр.

В турско време селяните секли борови трупе по2 м. дълги, цепили ги, туряли ги да съхнат на фигури и от месец март почвали да ги горят за въглища по щетините в дворовете, а летно време по гората. На частните гори плащали по 2-3 гроша на година за секира. Карали въглищата на коне, понеже немало шосета. Равносметката с турците господари приключвали щом почвало да мръзне, но се селяните оставали неиздължени.

Селото е разположено по десния брег на Черния Искър, в една падина, запазена от ветър, сгодно за курорт. Сега горската индустрия е държавна. Селото си има нова, красива църква, строена на1896 г., училището също е ново, строено преди 2-3 години.

Хр. Семерджиевъ "Самоковъ и околностьта му"

 

joomlamodniyportal.ru
  

Как да стигна в Село Маджаре, Община Самоков    Село Маджаре - панорама 360°