logo-1


Агенция за Регионално Развитие на Рила е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, представляващо доброволно обединение на лица, които искат да развиват региона на Рила планина за постигане на устойчиво социално – икономическо развитие и превръщането му в привлекателно място за живот и туризъм.

Нашата мисия е изцяло ориентирана към планината и хората.

Агенция за регионално развитие на Рила е основана на идеята за мобилизиране усилията на всички заинтересовани страни за развитието на Рила, популяризиране на възможностите за туризъм и водене на природосъобразен начин на живот.

Агенция за регионално развитие на Рила е изцяло насочена към потребностите на хората и нашата цел е да спомогнем за постигане на баланс между човека и природата.

Уверени сме, че регионът на Рила има огромен потенциал, който може да доведе до подобряване на бизнес средата, възможностите за развитие на малките и средните предприятия, преодоляване на изоставането в икономическото развитие на планинските региони.

Нашата мисия е да създадем нови комуникационни канали за обмен на идеи и позиции, които да дадат самочувствие на хората от региона, че можем да работим и успяваме в партньорска мрежа.

Повече информация за Агенция за регионално развитие на Рила можете да намерите тук. www.rrda.bg