Литературен кръжок „Димчо Дебелянов"  при читалище-паметник „Отец  Паисий 1859" - Самоков

 

Предстоящи събития    Минали събития

 

Още с възникването на Самоков - наред с железодобива, книжовността в града е била една от водещите тенденции в житейското поприще. По време на Възраждането Самоков е едно от селищата в Турската империя дало не само първия български възрожденец Паисий Хилендарски, но тук е направен и втория препис на неговата история.

В Самоков е създадено и първото българско читалище, съдейки по приписката в Янкуловия сборник на Йосиф Брадати, която гласи: "Аз Йосифъ написахь сию книжицу у Самоковъ... В това лето развалиха турци каща у Самоковъ, беха направили да четутъ... (1752)".

Много са съставите, които са били създадени към читалището. Един от тях е литературният кръжок. Той е основан през 1949 г. на името на Максим Горки. Негов пръв ръководител е детският писател Славчо Ангелов. Сред участниците са били Славчо Кьосев, Гео Петров, Любомир Борисов... През 1967 г. литературният кръжок е преименуван в литературен клуб "Димчо Дебелянов". Дълги години негов ръководител е Славчо Кьосев, сменен от Христо Дедьов. Тук членуват творци като Георги Маков, Гоцо Златанов, Хрим Христовски, Христо Гемеджиев, Илия Темелков, Иван Григориев, Виолета Разпопова и др.

Вече години наред със самоковските поети и писатели провежда своята дейност пое тът и литературовед Иван Ненов. Той е автор на няколко поетични сборника и на изследванията "Истината за родното място на Паисий Хилендарски" и „ Самоковският препис на "История славянобългарска", за която е носител на националната награда „Николай Хайтов". Сред днешните участници в литературния клуб се открояват

имената на Любомир Борисов - поет и белетрист, автор на повече от 15 книги, Георги Маков, също автор на не малко книги, в мнозина от които хуморът и сатирата са достояние на българската общественост. Не може да бъдат пропуснати имената на поета Стойчо Караиванов, автор на „Поезия за ограбването и геноцида на „Българския народ от българи"; на белетриста Яшар Фуат, който е носител на международни награди, на младата поетеса, още ученичка. Теменужка Веселинова - автор на книга със стихове.

Всеки вторник от 17 ч. вратите на лит. клуб „Димчо Дебелянов" са отворени за нови, млади самоковски творци...

Лит. клуб "Д. Дебелянов" - Самоков