Откриване на Скейт парк Самоков

 16-09-2017 в Самоков се състоя откриването на Скейт парка 

 

skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6053
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6055
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6056
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6057
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6058
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6059
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6061
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6062
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6064
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6065
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6066
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6067
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6069
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6070
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6073
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6074
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6075
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6076
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6077
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6079
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6080
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6081
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6083
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6084
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6085
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6087
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6088
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6090
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6092
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6094
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6096
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6098
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6099
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6100
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6102
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6104
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6105
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6106
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6108
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6109
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6110
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6111
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6112
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6113
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6114
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6115
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6117
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6118
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6119
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6120
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6121
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6123
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6124
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6127
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6129
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6130
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6131
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6133
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6134
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6135
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6136
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6137
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6139
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6140
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6141
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6142
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6143
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6144
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6145
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6146
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6147
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6149
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6150
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6151
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6152
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6153
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6154
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6155
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6156
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6157
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6158
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6159
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6160
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6161
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6162
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6164
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6165
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6166
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6167
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6168
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6169
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6170
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6171
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6172
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6173
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6174
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6175
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6177
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6178
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6180
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6181
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6182
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6183
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6184
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6185
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6186
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6188
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6190
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6191
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6192
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6193
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6194
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6195
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6196
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6197
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6198
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6199
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6200
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6201
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6202
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6203
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6205
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6206
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6207
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6209
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6210
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6212
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6213
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6216
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6217
skeyt_park_samo...
skeyt_park_samokov_6218