Народно читалище "Младост–2003г" - Самоков

 

Предстоящи събития    Минали събития

 

Читалище „Младост 2003“ работи за духовното приобщаване на студентите и младите хора към българските културни традиции и утвърждаването на българската национална самоличност в рамките на общия европейски дом.

Основна цел на Читалището е да задоволява духовните, културните, просветните, информационните и творческите потребности и интереси на студентите и младите хора в страната, свързани с:

1. Запазване на обичаите и традициите на българския народ;

2. Развитие и обогатяване на културния живот;

3. Обогатяване на знанията на студентите и младите хора и приобщаването им към основните ценности и постижения на науката, изкуството и културата;

4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

5. Насърчаване и усъвършенстване на творческите им възможности и талант;

6. Събирането, съхраняването и разпространяването на знания за българската традиционна култура, изкуство, история и фолклор;

7. Създаване на по – добри условия за участие на студентите и младите хора в различните културно – просветни прояви у нас и в чужбина.

Читалището извършва следните дейности:

1. Осъществява връзки с ръководствата на висши училища, читалища, различни обществени организации и фондации у нас и в чужбина;

2. Развива и подпомага любителското и професионалното художествено творчество;

3. Урежда и поддържа библиотеки, читални, компютърни зали, фото-, фоно- и видеотеки;

4. Организира и провежда, дискусионни групи и групи по интереси, спортни игри, както и конгреси, симпозиуми, школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видео лектории, празненства, концерти, изложби и чествания кръгли маси, семинари, конференции, дискусии, беседи, студентски и младежки състезания, екоучилища и други културно – просветни мероприятия;

5. Отразява в средствата за масова информация дейността на Читалището и неговите членове и осигурява обмен на опит и постижения с други читалища и културно – просветни организации в страната и в чужбина; Извършва и допълнителни дейности, подпомагащи изпълнението на основните цели и дейности на читалището, с изключение на използването на читалищните сгради за политически цели, за обсебването им от религиозни секти и други дейности, протеворечащи на добрите нрави, законите на страната, националното самосъзнание и традиции на българския народ.

 

Награди

 

Читалището е създадено на 27 декември 2003 г.

Тел: 0889 191 311, 0889 161 311

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт: www.facebook.com/CitaliseMladost2003

 

joomlamodniyportal.ru