ОУ  „МИТРОПОЛИТ  АВКСЕНТИЙ  ВЕЛЕШКИ” - Самоков

Това училище води началото си от мрачното турско робство. Няма точни архивни и други документи за неговото начало. Ясно е, че се е зародило в килийните черковни училища в последните десетилетия на ХVІІІ век.

Идеята за образование на жените е осъществена от баба Фота (баба на Константин Фотинов), която създала девическо килийно училище в самоковския метох. Това се случва през1791 година. По-късно – 1861 година от Неделя Петкова е открито девическо (светско) общинско училище. Впоследствие то прераства в девическо класно и в девическа прогимназия.

Девическото училище се е намирало на сегашната улица „Отец Паисий”, като една част от улицата е заемана от училището. Пред училището е имало чешма с известното за времето име „Буовица” и два фенера пред входа за осветление. Било е на два етажа. През 1909/1910 година децата се преместват в новото училище „Отец Паисий”. Старата сграда на девическото училище е изоставена, запусната и през 1018/1919 година и разтурена. През Балканската и Първата световна война училището е затваряно на два, три пъти.

По решение на учителския съвет от 2.VІ.1927 година училището се наименува на името на митрополит Авксентий Велешки. Това е станало на голямо тържество с водосвет и реч на директора Марков и с литературво-музикална програма, изнесена от учениците. Имало е много гости от града и войска. Митрополит Авксентий Велешки е роден в Самоков през 1798 година. Става монах в Рилския манастир, след това е бил митрополит в няколко града в страната и в странство. Завещал в турската банка по 100 гроша за издръжка на един ученик по богословие в самоковското централно училище през 1865 година, а със завещанието през 1874/1875 година в Самоков е открито Богословско училище (духовна семинария).

На 10.ІІІ.1942 година училищното настоятелство взема решение да се построи нова училищна сграда на мястото на старото училище „Авксентий Велешки”, което да стане централна прогимнация. То ще е модерно с парно отоплениеи родиофицирано, трапезария, физкултурен салон. Същата година започва строежа.

Учебната 1944/1945 година поради политическите събития, започва на 9 октомври.

По решение на учителския съвет от14.VІ.1950 година училището е преименувано от прогимназия „Авксентий Велешки” на Народно основно училище „Самоковска комуна”. По това време директор на училището е била Надежда Лугова.

„Възходът на едно училище” – така е озаглавена статия във вестник „Самоковска комуна” бр. 21 от 1976 година на Асен Бояджиев. В нея четем:” Училището „Самоковска комуна” е базово. Това се потвърждава и от факта, че учебната работа е на висота. Материално-техническата база също е образцова, образец е на добър педагогически опит. Отдавна е решен въпросът с второгодниците... ” Училището развива и богата извънкласна дейност.

Училищната сграда – главния корпус е триетажна с 18 класни стаи. Има три канцеларии, ученически стол за 150 деца, закусвалня, здравен пункт, отделна постройка с голям физкултурен салон. Има много добра спортна база: по две баскетболни и волейболни игрища, писти за бягане – 4, учебни кортове, хантбални игрища, открита гимнастическа площадка. Училището се отоплява с парно отопление.

Справка:

* Килийно девическо училище – 1792 – 1861

* Самоковско девическо училище – 1861 – 1871

* Самоковско класно девическо училище – 1871 – 1908

* Втора девическа прогимназия – 1908 – 1919

* Втора смесена прогимназия – 1919 – 1925

* Първоначално училище и прогимназия – 1926 – 1950

* Народно основно училище „Самоковска комуна” – 1950 – 1990

* Основно училище - 1990

 

 Kak da stigna   ОУ МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ в Самоков - панорама 360°

Адрес: 20000 Самоков ул."Македония" № 25 Телефон: 66431