НУ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ” - Самоков

Отдалечеността на наличните училища от града и квартала край Искър и оттатък моста поражда мисълта да се построи ново училище на мястото „Зелена върба”. Този въпрос е разглеждан още от 1930 година на заседание на училищното настоятелство.

През 1936 година на заседание на градското училищно настоятелство се взема решение за започване на строеж на ново училище. Плановете изготвя архитект Йордан Йорданов от София. Той поема и главното ръководство на строежа. Предприемач е Коста Спасунин от гр. Самоков, който разделя строителството на четри етапа: от 13.ХІІ.1937 г. започва да се строи западното крило, което е готово до 15.VІІІ.1938 г. Занятията в новопостроената част в училище „Мано Филипов” започват на 28.01.1939 година с четри отделения – първо, второ, трето и четвърто и една детска градина.

Училището е кръстено „Мано Филипов” на името на джелепина благодетел от с. Шипочан. Роден е през 1807г. Преселил се в Самоков. Водил е търговия главно с овни. Най-напред подарява на училищното настоятелство 7 500 гроша, подарява голяма част от гората си, една воденица при с. Доспей и т.н. Дядо Мано за онова време е бил най-големия дарител. Когато починал 1889 година децата от училищата на града не са учили два дни, а на всеки е даден по един симид. Всички ученици от града са били на погребението.

На 21.ІХ.1948 година учителският съвет решава училище „Мано Филипов” да се преименува на „Борис Хаджисотиров”, а от 1949 година е премахнато обръщението господине, госпожо, госпожице и на негово място идва другарю и другарко. По това време директор е Никола Занев.

През годините училището променя своя облик. То бива основно, прогимназиялно, дори за известно време е и десетокласно. Така от основно (първи – осми клас) от 16.09.1991 година с решение на МНП, добива статут на самостоятелно начално училище. Прогимназиялният курс продължава обучението в сградата на ЕСПТ със спортни паралелки „Отец Паисий”. Същата година е променено името на училището . С решение на Общински народен съвет през месец май, то вече носи името на даровития художник Станислав Доспевски.

Освен задължителната учебно-възпитателна дейност е въведено и изучаването на чужд език. Продължават изявите на малките певци от хор „Рилчета” с ръководител Борис Стрински. Особено внимание са обръща на спортните изяви на учениците и на изванкласната дейност.

Справка:

* Първоначално училище „Мано Филипов” – 1939 – 1841

* Първоначално училище и прогимназия „М. Филипов” – 1941 – 1948

* Народно основно училище „Борис Хаджисотиров”– 1948 – 1991

* Начално училище „Станислав Доспевски” – от 1991 и понастоящем

 

 Kak da stigna   НУ СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ в Самоков - панорама 360°

Адрес: 2000 Самоков ул. „Иван Вазов” № 80 Телефон: 0722 66392