СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” - Самоков

Според летописната книга училището „Отец Паисий” е открито официално на 9.ХІ.1909 година. Построено е на общинско място със сридства и дарения от бившия митрополит Доситей. То е в съседство с гимназията откъм южната страна. На един етаж е с 9 класни стаи, канцелария и физкултурен салон. Тук започват да учат една част от учениците на девическото училище (отделенията), а прогимназията на същото училище се пръска да учи в частни къщи и в училището към Митрополитската църква.

От 1924 до 1926 година тук учат и децата от училище „Кирил и Методий” оІ до ІV отделение, тъй като тяхното училище е разтурено и се строи ново. Това е наложило занятията да се водят на две смени.

Както и в другите училища , така и тук е въведена традиция на 1.V учениците да се извеждат на разходка из гората, да берат цветя, да се провеждат прлолитни трудови седмици по залесяването.

В началото на 1944 година, поради военните събития (големите бомбардировки над София), училището е заето от евакуирали се софиянци и се водят занятия само по два дни в седмицата.

През 1947 шефство над училището поема читалището. В училището вече има полудневна детска градина, която от същата година става целодневна.

От 1958 година училището е оформено като основно с прогимназиален курс. В училището има ученическа историческа сбирка. Тя води началото си от 1932 година. В нея има много етнографски предмети от големите майстори на Самоков, ковани занаятчийски предмети, текстилни изделия, бродерия и други. Има събрани и стари оръжия. Така, изучавайки историята на своя роден край, учението става по-интересно.

От 1963 година училището е административно присъединено към НОУ „Самоковска комуна”.

От 1970/1971 година сградата е основно ремонтирана и предоставена на Спортното училище. Спортното училище от месец септември 1984 година се нанася в новата си сграда на ул. „Булаир” № 2, а тук отново идват учениците от ОУ „Самоковска комуна”.

В новата сграда, открито като Спортно, през 1991 година училището е преобразувано в СОУ. От 1997 година училището има традиция в изучаването на информатика и информационни технологии.

Училището разполага с просторна сграда, уютни красни стаи, три компютърни кабинета с интернет достъп, библиотека, видео зала, конферентна зала, закусвалня, голям двор и ново парно отопление.

Справка:

* Училище от рода на килийните – 1840 – 1873

* Първоначално училище „Отец Паисий” – 1873 – 1946

* Народно основно училище „Отец Паисий” – 1946 – 1974 (закрито)

* СОУ „Отец Паисий” след 1991

 

 Kak da stigna   СУ Отец Паисий в Самоков - панорама 360°

Адрес: 2000 Самоков ул. „Булаир” № 2 Телефон: 0722 66482