НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР БЕРОН” - Самоков

Училището е открито през 1951 година като начално от І до ІV клас. До тогава една част от децата са учили в другите училища на града, д руга част изобщо не са учили. За прибиране на децата от ромското малцинство да учат е направена нова сграда на училище в „циганската махала”. Сградата е едноетажна с 4 класни стаи и канцелария. На 21 януари 1951 година е открито училището за децата от циганското малцинство. На тържеството е изнесена литературно-музикална програма от учениците от училище „Христо Максимов”. Представителя на ромското общество Яшар Яшаров произнася слово за голямата радост за махалата. „Преди 9.ІХ.1944 година циганчетата трудно се учеха. Много неграмотни имаше между тях”. По решение на ГНС Самоков училището ще наси името „9-ти сипртември”.

Така с откриването на това училище, ще се разпространява просвета и култура на над 3 000 души от ромско население в града. Това население живее при лоши условия и при тягостна обстановка. С отварянето на училището е решен един важен въпрос, а именно прибиране на ромчетата да се учат. През следващите години училището се радва на добра посещаемост и малката сграда в циганката махала се оказва недостатъчна да побере всички деца. Това наложило строеж на нова по-голяма сграда за училището в североизточната част на града по пътя за село Драгушиново и Злокучане. Новата сграда е открита на 14.ХІ.1964 година. Училището става основно.Присъствали са много гости.

Най-тудно за педагогическия колектив е не набирането, а задържането на децата в училище. За целта се разгръща художествената самодейност и физкултурата. Редовно се провеждат екскурзии, посещения на исторически места и музеи, филми. Похвална е работата на ученическия хор с над 40 ученика, на танцовия състав.

За добрата им работа в чест на празника 24 май 1975 година със значка „Отличник” са наградени много от учителите.

До 1978 година училището се казва „9-ти септември”. От тази година е преименувано на „Петър Берон” и остава само с начален курс І-ІІІ клас. Учениците от средния курс са прехвърлени в новообразуваното Основно професионално училище „Неофит Рилски” в сградата на бившето занаятчийско училище. Броя на учениците е голям – 14 паралелки. Учи се на 2 смени. Новата сграда, в коята продължават да учат децата е на два етажа с 11 класни таи, дирекция, канцелария, лекарски кабинет и други. На първия етаж е детската градина с около 90 – 100 деца. Отоплението на училището е на твърдо гориво. Дворът е голям, но неизползван пълноценно. Няма достатъчно спортни площадки и зеленина. В двора на училището има 2 сглобяеми постройки, в които учат 4 паралелки с 44 ученика, водещи се към Помощно училище „Никола Драмалиев”

Днес училище „Петър Берон” продължава да бъде начално и работи активно за интеграцията на ромкото население в града.

Справка:

* Начално училище „9-ти септември” – 1951 – 1964

* Народно основно училище „9-ти септември” – 1964 – 1978

* Начално училище „Петър Берон” – 1978 и понастоящем

 

 Kak da stigna   НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПЕТЪР БЕРОН в Самоков - панорама 360°

Адрес: 2000 Самоков ул. „Христо Максимов” № 40 Телефон: 072266416