ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – с.ЯРЛОВО

Основно училище „Васил Левски”в село Ярлово е най-отдалеченото и единственото защитено училище на територията на община Самоков. Средищно. Сгушено в полите на Верила планина, то обединява деца и ученици от три съседни села: Поповяне, Ковачевци и Ярлово.

Деветдесет процента от учениците са от ромски произход. Родителите са социално слаби, безработни. Те много трудно участват в учебно-възпитателния процес.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО СА :

* Намаляване на неграмотността в района

* Запазване на традициите

* Издирване и развитие на таланти

Утвърждаване облика на училището и създаването на благоприятни условия за работа са част от стратегията ни.

Училището е на два етажа, с едносменен режим на работа. Топло и уютно е във всяка класна стая. Всички прозорци са ламинирани и уплътнени. Отоплението се осъществява с парна инсталация на дърва и въглища поспечелен проект от японското посолство :”За да влезе в час училището”. Лично Негово превъзходителство Макото Ито – извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република България, заедно с директорката на училището г-жа Елка Карабожилова „прерязаха лентата”на парната инсталация и пуснаха топлината в училището на 08.11.2011 г.

ОУ „Васил Левски” участва в проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Това обогати материалната база с много: чинове, маси, шкафове, секции, спортни съоръжения, спомагателни материали.

ОУ ‘Васил Левски” - с.Ярлово разполага с модерен компютърен кабинет. Участието на училището с проект по национална програма „ИКТ в училище” обогати материалната ни база и тази година с нови компютри и интерактивна дъска.

Имайки предвид социалния статут на семействата, с които работим, ръководството и целият колектив непрекъснато търси спонсори и дарители. Фондации и юридически лица ни помагат многократно. Само от началото на учебната 2014 /2015 г училището получава : тетрадки, химикали, книги, анцузи за всички ученици, лакомства за Коледа и Нова година.

Интегрираното обучение на ученици от три села, два етноса и три клана е огромно предизвикателствопред колектива. Поставени при еднакви уловия на обучение и труд и еднакви правила, в училището се изграждат взаимоотношения на сътрудничество и взаимопомощ, създават се навици и умения. Работи се в посока професионална ориентация и реализация в живота. За целта и извънкласните форми на работа са многобройни. Годишният план за дейностите на училището е съобразен с възможностите на учениците за изява на таланти на училищни и селски тържества. Положителната емоция е тази, която обединява деца, ученици, родители и учители, независимо от етност и социално положение. Изключително труден процес с реални резултати, но бавно постигащи се във времето.


по материали на www.samokov.bg

 

 Kak da stigna   ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ – с.ЯРЛОВО - панорама 360°

с. Ярлово община Самоков E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.