ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ” - Самоков

Механоелектротехникума е открит за учебната1962/1963 година. Новооткрития техникум е голяма придобивка за Самоков и района. Още от първата година разполага с добра материална база. Първоначално той се помества в сградата на бевшето Столарско училище, а за пансион е определена сградата на бевшето Стопанско девическо училище. От 1966 година е открита столова в сградата на бившия ресторант „Езерото”.

Техникума обучава по специалностите: технология на машиностроенето, студена обработка на металите, автомобили и трактори, електроцентрали, мрежи и емектротехника.

От 1972 година МЕТ „Никола Вапцаров” е коопериран със ЗРТ (завод за регистрационна техника) Самоков и той става базово предприятие, което помага за обзавеждането на кабинетите и учебните работилници.

Голям, светъл и вълнуващ празник за учениците, учителския колектив и гражданите на града е откриването на новата сграда на МЕТ „Никола Вапцаров”. Тя се намира в квартал „Самоково” край шосето за село Говедарци и Мальовица и е най-хубавата модерна училищна сграда в града до сега. Архитект е Султана Дивизиева. Това е 4 етажна монументална сграда.Нейното строителство продължава 4 години. В помощ на строежа идват много ученически бригади и доброволци от квартала. Сградата разполага с 32 класни стаи (кабинети). Новият мехоноелектротехникум представлява един малък завод с пристройките към главния корпус като физкултурен салон, кухня, столова, закусвалня,учебни работилници, парова централа, лекарски и зъболекарски кабинети, радиоуредба, библиотека и други. Учи се на една смяна.Основната задача е подготовката на средни техници за София окръг.

През 1978 година МЕТ „Никола Вапцаров” и СПТУМ „Христо Смирненски” се обединяват в едно училище с името МТ „Никола Вапцаров” като старите специалности от двете училища се запазват.

Запазва се и тригодишния и четригодишен курс на обучение за различните специалности.

По настоящем техникумът е професионална гимназия със следните специалности:

1. Родиотехника и телевизия

2. Електрообзавеждане на промишлени предприятия

3. Електронна техника

4. Бизнес – администрация

5. Администратор – документалист

Минавайки през годините не можем да не отбележим принуса на техникума за развититето на промишлеността и услугите в град Самоков и района. Голяма част от възпитаниците на училището са изявени бизнесмени и изпълнителни директори на големи фирми в града и страната.

Справка:

* Механоелектротехникум – МЕТ ”Никола Вапцаров” 1968 – 1972

* Механотехникум - МТ ”Никола Вапцаров” – 1978

* Професионална техническа гимназия ”Никола Вапцаров” – понастоящем

 

 Kak da stigna   Професионална техническа гимназия Никола Вапцаров в Самоков - панорама 360°

Адрес: 2000 Самоков ул. „Ястребец” №4 Телефон: 0722 6690