Село Доспей в Община Самоков

Село Доспей отстои на около 3.5 км от Самоков и е едно от най-старите селища в подножието на Лакатишка Рила. При направените в последните години археологически проучвания в местността Шишманово кале бяха открити основите на църкви от ІV- VІ в., което потвърждава записаното от фолклориста Кузман Шапкарев в края на 19 в. предание от местен разказвач, че „... Нашето село е хиляда години по-старо от Самоков...”

Някога селото се е казвало Влайчево. Имало е и Влайчов самоков. Река Искър – от там, където се вливат Бели и Черни Искър, е била граница на земите между Доспей и Самоков. Там, в местността „Рудежо”, се е водила последната битка на цар Иван Шишман с турците, в която битка царят е бил посечен и където е паднала капка крав – са бликнали седем кладенеца. И до ден днешен местността се нарича „Цареви кладенци”.

Село Доспей е родно място на Паисий Хилендарски, авторът на „История славянобългар- ска”, което се потвърждава както от местното предание, записано още от Константин Иречек и Марин Дринов непосредствено след Освобождението, така и от самия Паисий, който в Историята разказва легендата за цар Иван Шишман и е отбелязал, че е от Самоков- ска епархия, което историците и паисиеведите тълкуват като територия, обхащаща всич- ки селища, а не както е основното й значение – църковноадминистративна единица (град), управлявана от архиерей. Освен това езикът на „История славянобългарска” е най-близък със самоковския говор.

Доспей е родно място и на основоположника на Самоковската иконописна школа Христо Димитров- Доспееца, баща на Димитър и Захари Зограф и дядо на Станислав Доспевски. Според родовата памет и спомените на потомците на Зографския род - Атанас Доспевски, Христо Зографски, Надежда Гидикова и много други, Христо Димитров е бил племенник на Паисий Хилендарски. В селото има паметник на Паисий.

Много са историческите забележителности на село Доспей. Една от тях е старата църква „Св.св. Петър и Павел”, построена две години преди Танзимата на Османската империя.

Днес село Доспей е едно от проспериращите села в община Самоков. Изцяло обновено – с канализация и водоснабдяване – то е привлекателно място за селски туризъм и за поклонниците на българските старини и Възраждането на българския народ.

Иван Ненов

joomlamodniyportal.ru

Как да стигна в село Доспей, Община Самоков    Село Доспей - панорама 360°