ОУ  „НЕОФИТ  РИЛСКИ” - Самоков

Основното училище „Неофит Рилски” съществува в града от 1978 година. Създанено е специално за децата от циганското малцинство с професионални паралелки по специалностите: текстил, горно дамско облекло, мебелно производство, студена обработка на металите, стругарство, шлосерство, фрезисти.

Училището се помещава в сградата на бившето СПТУМ „Христо Смирненски”. Сградата е строена 1941-42 година и е масивна, монументална, на 4 етажа. Строена е от Търговско-индустриялна камара за занаятчийско училище. Застроената площ е 2 400 кв.м.

Учениците са изключително от града, като тези от НУ„Петър Берон” след завършване на начално образование идват тук да продължат образованието си.

В училището има необходимите кабинети, физкултурен салон, спортни игрища по волейбол, баскетбол и др. Разполага с 5 работилници – 2 по стругарство и по една по шлосерство, дървообработване и ковачество.

В извънучилищната работа се провеждат кръжоци по растениевъдство, електротехника, шлосерство, бродерия, шивачество и др.

joomlamodniyportal.ru

 

 Kak da stigna   ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ в Самоков - панорама 360°

Адрес: 2000 Самоков ул. "Софийско шосе" №3 Телефон: 0722 6 64 21