ОУ „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - Самоков

Историята на първото общинско училище в Самоков започва в 1800 г., котато Митрополит Филотей построил със свои средства сграда в двора на митрополията. Училище “Св.Св. Кирил и Методий” е наследник на Самоковското общинско училище.

Самоков има своите големи заслуги в историята на образователното дело в България. В града ни през ХVIIIв. съществуват няколко метоха, където често отсядат образовани духовници, които обучават на елементарна грамотност самоковските деца.

Училище “Св.Св. Кирил и Методий” е наследник на Самоковското общинско училище. Първи данни за това училище откриваме в едно описание на Самоков, направено от Ив.Богоров от 1846г., където се посочва, че в града има “ 3 частни школа и едно общо, направено още в 1800 лето..”,вероятно се касае за направата на отделна сграда за училище. В дописка на “Цариградски вестник” от 1858г. се споменава, че самоковското училище е построено от митрополит Филотей през 1800г.,който загражда училището и митрополитската църква със свои средства.

От документите разбираме, че през 1800г. митрополит Филотей построява със свои средства сградата на общинското училище в двора на митрополията. Само след 16 години то се оказва тясно за непрекъснато увеличаващия се брой на учениците. През 1816г. същият владика прави разширение и подобрение на вече остарялото училище.

В митрополитската кондика от началото на ХIХв. вече има записани суми дадени за заплата на общинския учител. След направата на училището през 1816г. е заделена сума от църковната каса и образуван училищен бюджет.

Първите учители са духовници – проигумен Герасим, йеромонасите Софроний, Йоаникий, Харитон и др. Особено сме горди, че тук учител е известния книжовник и просветител йеромонах Неофит Рилски. В продължение на четири години и половина /от 1826 – до май 1831г./ той спечелва сърцата на самоковци. Около себе си събира любознателни родолюбиви млади българи, които прави наследници в просветната и културна дейност не само в града ни, но и в редица други селища. Трябва да споменем имената на Захари Зограф, Николай Тонджоров, Захари Круша, Димитър Смрикаров и др., които достойно продължават делото на своя учител.

Съществуват неоспорими доказателства, че новата взаимоучителна метода на преподаване / работа с взаимоучителни таблици / е въведена в Самоков през 1834г. от Николай Тонджоров. Подробно описание на обстановката в Самоковското взаимно училище ни оставя Христо Семерджиев”/ ученик, а по-късно и учител в това училище/ в книгата си “Самоков и околността му”. Горди сме и с факта, че ученици на Тонджоров са митрополит Натанаил Охридски и художника Никола Образописов – имена заемащи достойно място в българската история.

През 1859г. майстор Йосиф Антикар гравира печата на Самоковското общинско училище – елипсовиден, черен фон с бели букви, в средата изгряващо слънце, а около него надпис “Общо самоковско училище 1859г.”

Годините минават, но остава дирята, която прокарват учителите Христодул Сичан, Захари Круша, Тодор Пеев, Димитър Тонджоров, Хр.Максимов и др.

През 1861г. главният учител Тодор Пеев съставя 16 главни правила на Самоковското общонародно българско училище. Тези правила са написани на дъска и изложени на видно място в училището, за да бъдат известни на ученици, родители и обществеността. Училището е отворено за богати и бедни , за деца от града и селата. Тук проличава реформаторският замах на възрожденския учител.

kiril i metodii school 02

Историята на училището през първата половина на XX век

А сега е време да обърна внимание на учителя Димитър Тонджоров – един от първите учители в класното ни училище. Като учител и революционер в Батак, защитавайки своите ученици жестоко е посечен по време на Априлското въстание. През 2011г. той е канонизиран от Българската православна църква за светец.

Учителят Хр. Максимов издава “Училищен алманах” – това е първият сборник с материали за българското образование. Нашите учители вземат активно участие като делегати в учредителния и следващите конгреси на учителите в страната.

В края на ХIХв. училището ни дава своя принос в израстването на такива личности като Васил Стоин – големият български фолклорист, Г.Зуйбаров – кмет на Първата Самоковска комуна, художника Павел Кръстев и др.

За отношението на самоковци към училището и неговото дело товорят грижите, които полагат за него. Не са малко даренията, които са направени от чорбаджи Иван Хаджикостович, хаджи Мито Цветанович, Димитър Зограф. Христо Сребърников, наследниците на Христо и Марийка Зографски и други.

По искане на Самоковската община и училищното настоятелство със заповед № 13 от 18.01.1922г. се определя комисия, която да предложи място за две нови училищни сгради. Местата са определени и има готовност за строеж. През 1924г. старата ни училищна сграда е разрушена, започва строителството на новата и през 1926г. е завършена. На 24.05.1927г. на патронния празник на училището с традиционен водосвет става освещаването на новата сграда. Присъствуват Н В цар Борис III, княгиня Евдокия и военният министър ген. Вълков.

Училищното настоятелство, а по-късно и създаденото родитело учителско сдружение отделят средства за закупуване на учебни пособия, за награждаване на добрите ученици, за учебници за бедните, за подпомагане на болни и откриване на безплатна ученическа трапезария “Царица Йоана”.

През първата половина на ХХв. светла диря в образованието оставят учителите :Павел Стаматов, Никола Мартинов, Райна Сичанова, Борис Четворженски, Вера Митрополитска, Васил Чешмеджиев, Мара Субева, Мара Пишманова и др.

kiril i metodii prezentacia 01

Ново поколение преподаватели, някои от тях възпитаници на училището са и днес сред нас, / но не смея да изброявам имена, за да не пропусна някого /, продължават възрожденската традиция и с голяма отговорност подготвят младите самоковци в края на ХХ и началото на ХХI век.

IMG 0000

Допълнителни материали към исторята на ОУ Кирил и Методий

Проследявайки историята на училището през изтеклите 215години не може да не отбележим приноса на педагогическия колектив на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” за града ни. Всеки един от преподавателите е оставил по частица от себе си във всеки един ученик. Днес по-голяма част от стопанските ръководители в града ни са възпитаници на училището.

kiril i metodii nasheto 01

Десетки стотици самоковци с гордост казват, че са възпитаници на това училище.


Рени Малчева – учител по история. Самоков 2015 година

joomlamodniyportal.ru

 

 Kak da stigna   ОУ Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ в Самоков - панорама 360°